เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อการซื้อ-ขาย ควรกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน